design BC    disclaimer


GEZOND IN LIJF EN GEEST

 

Een Eclectische aanpak voor Gezondheid & Persoonlijke Ontwikkeling

EVI Begeleidingstrajecten

Met begeleidingstrajecten bied ik de mogelijkheid om voor langere termijnen sessies te nemen in de disciplines die u bij EVI Consulting kunt volgen voor een lagere prijs om u op een effectieve en gestructureerde manier te kunnen ondersteunen. Ik heb hiervoor een zevental trajecten opgezet. Elk traject bestaat uit gesprekssessies, rollenspellen, oefeningen, kennisoverdracht, intervisie, evaluaties, mentoring etc.. Dit kan individueel of in kleine groepen (tot 12 deelnemers). De trajecten worden volledig op maat gemaakt naar uw wensen. 

Begeleidingstrajecten:
Gezondheidsmanagement
Inter-persoonlijke Relaties
Harmonieus Leven
Stressmanagement & Burn-out
Persoonlijke Ontwikkeling
Re-integratie Begeleiding
Studie Begeleiding

Traject Gezondheidsmanagement
Wij pakken de lichamelijke, emotionele, energetische, mentale en geestelijke blokkades aan, die klachten en ziekten stimuleren of in stand houden. Het doel is niet om de rol van een gevestigd medicus of medisch specialist over te nemen, maar deze aan te vullen met effectieve interventies. Wilt u voor langere tijd regelmatig consulten voor uw gezondheid, dan is dit traject voor u.

Traject Inter-persoonlijke Relaties
Wij pakken problemen aan op het communicatieve vlak, zoals relatieproblemen, zakelijke conflicten, teambuildingsproblemen, sociaal-culturele of andere communicatieve tekortkomingen. Het doel is om de communicatieflow weer soepel te laten verlopen waardoor partijen weer in harmonie met elkaar kunnen functioneren. 

Traject Harmonieus Leven 
Wij pakken de diverse factoren, in onze leef- of werkomgeving aan die ons op fysiek, energetisch of psychologisch vlak negatief kunnen beïnvloeden. Door aanpassingen te doen in onze omgeving, gebruikmakend van Feng Shui, Organizing en onszelf, kunnen wij o.a. aspecten als gezondheid, gemoedstoestand, relaties, carrière, creativiteit en welvaart verbeteren. 

Traject Stressmanagement & Burn-out
U wordt ondersteund bij het opsporen en bestrijden van stress veroorzakende factoren en u leert daar beter mee om te gaan. Het doel is om u weer zo snel mogelijk in uw gewenste toestand terug te brengen.

Traject Persoonlijke Ontwikkeling
Wij gaan uitgebreid in op uw wensen om u persoonlijk te ontwikkelen. U wordt praktisch binnenste buiten gekeerd en alle aspecten die u belemmeren in uw persoonlijke ontwikkeling worden uitgelicht. Het doel is om u te helpen bewuster te worden van uw talenten en capaciteiten en sterke en minder sterke punten op de verschillende gebieden van uw leven. 

Traject Re-integratie Begeleiding
U wordt ondersteund bij het opnieuw vinden van een baan tijdens werkloosheid of na (langdurige) ziekte. In tegenstelling tot vele re-integratie bureaus, die vooral sollicitatie trainingen aanbieden, is de focus op uw persoonlijke wensen en de belemmeringen die u weerhouden om succesvol te zijn in uw zoektocht. 

Traject Studie-Begeleiding
U wordt ondersteund bij het bereiken van uw studiedoelen door te kijken naar uw persoonlijke wensen en de belemmeringen die u wellicht weerhouden om succesvol te zijn in uw studie. U kunt getraind worden in het verbeteren van uw studievaardigheden,  examenvoorbereiding, aanpak van studiestress en uitvinden waar uw talenten werkelijk liggen. 

Naarmate de vraag stijgt, zullen wij in de toekomst meerdere programma’s voor u ontwikkelen.

De sessies kunnen plaatsvinden op 2 mogelijke locaties:
1. Bij u thuis of op een onderling afgesproken locatie
2. Bij Amarelo, op de Brouwersgracht 270A, 1013 HG te Amsterdam
3. Online

Voor deze trajecten bieden wij consult-pakketten aan per 10 uur of meer, maandabonnementen of  andere opties. De prijs wordt in onderling overleg vastgelegd.

Voor meer informatie neem gerust contact op via luigikwas@gmail.com of 06-43055822.