design BC    disclaimer


GEZOND IN LIJF EN GEEST

 

Een Eclectische aanpak voor Gezondheid & Persoonlijke Ontwikkeling

EVI Doelstellingen

EVI Consulting heeft ten doel om op een commercieel aantrekkelijke manier het volgende te bewerkstelligen voor particulieren, bedrijfsleven of sportwereld:

1. Bestrijding van ziekte(-verzuim) door het aanbieden van een eclectisch samengestelde gezondheidsmanagementsysteem, gebaseerd op een holistische kijk naar het individu. Dat houdt in dat wij balans en groei nastreven voor een individu op het sociale, fysieke, cognitieve, energetische, emotionele, mentale en spirituele vlak (zie punt 5.1 t/m 5.7 van onze uitgangspunten).

2. Verbetering van de leef- en werkomgeving van de klant en zijn interactie daarmee, middels het genoemde bij 1 en door het geven van advies en training n.a.v. zijn/haar wensen.

3. Ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling van ieder individu die ervoor kiest, met inachtneming van een hoge ethische standaard gebaseerd op vertrouwen, kwaliteit, integriteit, vriendelijkheid, gelijkheid en het recht om te zijn wie hij/zij is.

4. Het middels persoonlijke begeleiding, workshops en trainingen, bijbrengen van kennis en ervaringen aan onze klanten om zichzelf zodoende verder te leren ontwikkelen conform de bovengenoemde doelstellingen.

5. Het promoten en de authenticiteit bewaren van de methodieken en trainingen die wij aanbieden om bovengenoemde doelstellingen te bewerkstelligen.