design BC    disclaimer


GEZOND IN LIJF EN GEEST

 

Een Eclectische aanpak voor Gezondheid & Persoonlijke Ontwikkeling

EVI Uitgangspunten

1. De mens is een holistische eenheid bestaande uit lichaam, verstand en geest en staat constant in verbinding met zijn omgeving.

2. De mens is in de basis goed en geschapen naar het volmaakte evenbeeld van zijn scheppende bron. Hij draagt verantwoordelijkheid voor de gevolgen die hij creëert in zijn bestaan. Hij is vrij naarmate hij zijn innerlijke (pro-existentiële) inspanningen congruent kan maken met de externe inspanningen uit zijn omgeving.

3. De mens is een oorzakelijk en creatief wezen. Alles wat hij waarneemt en beleeft, is exact dat wat hij vanuit zichzelf door zijn eigen oorzakelijk denken tot stand brengt in het nu.  

4. Stress, ziekten of andere vormen van beroerde situaties die zich voordoen en/of blijven voortduren komen grotendeels voort uit de volgende factoren:
a. Dat het individu zich toelaat in contact te staan met een persoon, personen of andere omgevingsfactoren die een onderdrukkende invloed hebben op zijn/haar welzijn, gemoedsrust of geluk.
b. Dat er sprake is van een diep verborgen misverstand, leugen, schuldgevoel, overtuiging of denkpatroon welke belemmerend werkt op zijn/haar welbevinden.
c. Dat hij/zij zich toelaat onder invloed te staan van de effecten van moeilijke en pijnlijke ervaringen (zoals trauma’s) uit zijn/haar verleden die de vrije stroom van levensenergie belemmeren.
d. Dat er sprake is van langdurig nuttigen van slechte voeding, drugs of alcohol en/of het gebrek aan beweging of een verkeerde lichaamshouding.
e. Dat het individu niet leeft volgens zijn/haar pro-existentiële levensmissie en/of levensdoelen.

5. Er zijn minstens 7 niveaus voor aanpak van stress, ziekten of andere vormen van beroerde of ongewenste situaties, waar EVI zich op concentreert, te weten:
5.1. Omgevingsniveau (interactie met leef- / werkomgeving)
5.2. Fysiek niveau (kwalen, slechte houding & conditie, overgewicht)
5.3. Cognitief niveau (beperkende denkpatronen of gebrek aan kennis)
5.4. Energetisch niveau (energetische blokkades in de meridianen)
5.5. Emotioneel niveau (vastzittende negatieve emoties)
5.6. Mentaal niveau (trauma’s, besluiten, misverstanden, imprints)
5.7. Spiritueel niveau (kernovertuigingen en -creaties)

6. De basis van onze aanpak wordt gevormd door het Dubbel-Vicieuze-Cirkel concept van de Chinese medicus Dr. Shen Hongxun, Meta-Psychologische concepten, Psycho-Neuro-Biologische concepten en concepten uit oosterse en westerse filosofie, sport- en gezondheidsleer.

7. Ieder individu, ongeacht geaardheid, herkomst, ras, cultuur, geloofsovertuiging, leef- of werkmilieu, kan zich, met de nodige begeleiding, verbeteren op één of meerdere van de bovengenoemde gebieden en koestert vaak bewust of onbewust de behoefte om dat te bewerkstelligen.

8. Iedere individu heeft in zich het vermogen en hulpbronnen om zijn/haar problemen op te lossen, zijn/haar persoonlijke doelen te bereiken en zich te ontwikkelen naar een hoger bewustzijn die overigens altijd in potentie aanwezig is geweest.

9. Een open en eclectische werkfilosofie en een hoge ethische standaard gebaseerd op, vertrouwen, eerlijkheid, kwaliteit, integriteit, vriendelijkheid en respect, leveren een positieve bijdrage aan het bereiken van de beoogde resultaten bij een individu, ongeacht zijn/haar achtergrond.

10. Geestelijke vrijheid en plezier zijn steunpilaren voor onze gezondheid, geluk en voortbestaan.